BAJKOWA WYSPA

NOWE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

O Nas

adorable-beautiful-blur-1534125(1)

Przedszkole położone jest  pod lasem w pięknym, starannie przystosowanym do potrzeb dzieci budynku.Przedszkole i żłobek przeznaczone jest na ok. 80-100 dzieci przedszkolnych i ok. 40 dzieci żłobkowych. Do dyspozycji dzieci w wieku od lat 3 do 6 pozostaną 4 przestronne, widne sale z zapleczem sanitarnym.Do najmłodszej grupy przedszkolnej – żłobka będą uczęszczały dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Dwie duże słoneczne sale to będzie ich miejsce zabaw, odpoczynku i startu w życie przedszkolne.

W  budynku znajduje się również osobna stołówka, szatnie, pomieszczenia administracyjne,basen i sala gimnastyczna. Basen jest o wymiarach 6,2 x 7,15 m  i posiada zaplecze szatniowo-sanitarne oraz pomieszczenia techniczne. Sala gimnastyczna obejmuje 100 m2 i również posiada zaplecze sanitarne. Przy budynku będą usytuowane 2 place zabaw.

Nasza Misja

Naszą misją jest zapewnienie dziecku wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju.

Dlatego podstawą naszego działania jest:

 • Troska o rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka.
 • Troska o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej dziecka i o jego zdrowie, dzięki usytuowaniu w budynku przedszkola i żłobka basenu i dużej sali gimnastycznej.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne:
  wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
  wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
  wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
   

Oferta

Żłobek

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia. Dzieci będą miały możliwość korzystania z placu zabaw. Maluchy z naszego Żłobka “Bajkowa Wyspa”  będą miały pierwszeństwo zapisu do Przedszkola “Bajkowa Wyspa”. Dzieci w żłobku będą bawiły się w zabawy kołowe, oraz zabawy spontaniczne, między innymi: będą malowały, rysowały, lepiły, śpiewały, bawiły się ze sobą. Ciocie będą również czytały książeczki dla Naszych maluszków. Zajęcia dodatkowe będą obejmowały logopedię, dogoterapię, język angielski oraz zabawy tematyczne aby zapewnić dzieciom harmonijny rozwój, odkryć ich pasję
i wykorzystać potencjał.

Czesne za żłobek 450 zł, plus 100 zł wpisowego, plus wyżywienie (stawka dzienna 13 zł)

Przedszkole

Wierzymy, że dzięki naszym wysiłkom i Państwa wsparciu, dzieci opuszczające nasze przedszkole będą dobrze przygotowane do nauki szkolnej, będą radzić sobie w kontaktach z rówieśnikami oraz będą świadome własnej wartości i osobistych uzdolnień.Postaramy się aby edukacja w przedszkolu nie ograniczała się tylko do poznania liczb, liter, sylab ale również by doskonaliła wiele funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych i dotykowych, które razem mają nieoceniony wpływ na przyszłe sukcesy dzieci w szkole.

 

Czesne za przedszkole 350 zł, plus 100 zł wpisowego, plus wyżywienie (stawka dzienna 13 zł)

Oferta zajęć

activity-beauty-blue-61129(1)

BASEN

Nie ma to jak zabawy w wodzie! Radosne pluskanie to okazja do pokonania lęku przed wodą. Atrakcyjne i wartościowe ćwiczenia usprawniają mięśnie, oddech, hartują i prowadzą do zdobycia ważnej umiejętności. Basen powstał z myślą o najmłodszych. Niewielkie wymiary basenu, nieduża głębokość i zawsze ciepła woda (około 30˚) sprawiają, że to kameralne miejsce jest przyjazne i bezpieczne.Korzyści jakie przynosi regularne pływanie, ćwiczenia w wodzie a nawet samo w niej przebywanie są nie do przecenienia. Nie ma innej dyscypliny sportowej, która mogłaby pochwalić się taką ilością rekomendacji, żadna bowiem nie ma tylu wielorakich, dobroczynnych oddziaływań na organizm.

W przypadku dzieci znaczenie pływania jest zupełnie wyjątkowe. Przede wszystkim pływanie to bardzo bezpieczny, niekontuzyjny sport, którego regularne uprawianie wpływa na prawidłową postawę dziecka, koryguje skoliozę i inne skrzywienia kręgosłupa. Pływanie ma ponadto korzystny wpływ na układ krążenia i oddychania, stymulując pracę serca i płuc. Ruchy w wodzie zmuszają mięśnie do intensywnej pracy, powodując ich wzrost i rozciąganie a przez to zwiększają ich moc i ruchomość. Z innych efektów  zajęć na basenie należy wymienić hartowanie organizmu, działanie relaksacyjne i poprawiające nastrój, gdyż pływanie to „czysta  przyjemność”.

KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA BASEN I NAUKĘ PŁYWANIA: 601376970

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTYWY

To zajęcia, podczas których dzieci uczestniczą w zabawach oraz ćwiczeniach ruchowych dostosowanych do ich wieku, a szczególnie do ich możliwości psychofizycznych. Zabawy i ćwiczenia ruchowe układane i dobierane będą tak, by dziecko dało sobie z nimi radę.

Podczas zajęć będziemy wykorzystywać odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe oraz zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych, które kształtują i uczą nawyku prawidłowej postawy, która ma decydujący wpływ na rozwój i zdrowie dziecka, na oddychanie, krążenie czy trawienie. Doświadczeni instruktorzy będą dostosowywać zestawy ćwiczeń odpowiednie do ewentualnych wad. Prowadzone ćwiczenia będą przeciwdziałały i zapobiegały powstawaniu bądź pogłębianiu się wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Nasza gimnastyka traktowana będzie jako zabawa, nie obowiązek. Dziecko uczestnicząc w zajęciach powinno czuć się swobodnie.

Dla dzieci dostępna jest sala gimnastyczna o pow. 100 m2

mike-fox-467489-unsplash(1)
blur-child-classroom-256468(1)

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w basenie
 • nauka pływania
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • taniec
 • język angielski
 • logopedia
 • dogoterapia
 • zajęcia z terapii ręki
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia ruchowo-sportowe (WF)

Kontakt

Adres: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowa Wyspa”, Pruszyn Pieńki 35, 08-110 Siedlce

Mail: bajkowa_wyspa@wp.pl

Telefon: 531133556