Informacje dotyczące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniem COVID19

W plikach do pobrania zamieszczonych poniżej znajdziecie Państwo zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Bajkowa Wyspa” odnoszące się do Rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19