Skip to content

Bajkowa wyspa

 

To więcej niż przedszkole
i żłobek!

To magia wyjątkowo spędzonych chwil Twojego Dziecka.

 
Baw, ucz się i pływaj z Nami

Misja naszego przedszkola i żłobka

Naszą misją jest zapewnienie dziecku wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju.

Rozwój intelektualny

Troska o rozwój intelektualny, społeczny
i emocjonalny dziecka

Sprawność fizyczna

Troska o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej dziecka i o jego zdrowie

Srodowisko

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

Unikanie zagrożeń

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

Czynności intelektualne

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

Umiejętności społeczne

Rozwijanie umiejętności społecznych

Języki obce
i świadomość językowa

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej

Aktywność
i samodzielność

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 
i samodzielności

Sztuka i estetyka

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

OFERTA

Żłobek

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci, które ukończyły 10 miesiąc życia. Dzieci będą miały możliwość korzystania z placu zabaw. Maluchy z naszego żłobka, będą miały pierwszeństwo zapisu do Przedszkola “Bajkowa Wyspa”.

Przedszkole

Wierzymy, że dzięki naszym wysiłkom i Państwa wsparciu, dzieci opuszczające nasze przedszkole będą dobrze przygotowane do nauki szkolnej, będą radzić sobie w kontaktach z rówieśnikami oraz będą świadome własnej wartości i osobistych uzdolnień.

ZAJĘCIA

Zobacz jakie przeprowadzamy zajęcia w naszym żłobku

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne to doskonały sposób na wyciszenie i rozładowanie energii, której maluchy mają zazwyczaj w nadmiarze. Dzieci w wieku przedszkolnym najszybciej uczą się ruchów i kroków tanecznych.

Czytaj dalej >>

zajęcia taneczne

Elementy korektywy

To ćwiczenia, których celem jest profilaktyka oraz leczenie wad postawy u najmłodszych. Polega ona na wzmacnianiu i uelastycznianiu konkretnych partii mięśni, poprawiając ich wytrzymałości. 

Czytaj dalej >>

korektywa w żłobku

Logopedia

Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają m.in. na celu: kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy, rozwijanie mowy oraz słuchu dziecka.

Czytaj dalej >>

warsztaty artystyczne

W naszym przeDszkolu  brak miejsca na nudę

WF i zajęcia korekcyjne 

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości. Czytaj dalej >>

Basen 

Nie ma to jak zabawy w wodzie! Radosne pluskanie to okazja do pokonania lęku przed wodą. Atrakcyjne i wartościowe ćwiczenia usprawniają mięśnie, oddech, prowadzą do zdobycia ważnej umiejętności.  Czytaj dalej >>

Zajęcia artystyczne 

Rysunek dziecka jest częścią jego duszy! Zaraz obok mowy oraz pisma, podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy dzieckiem, a drugim człowiekiem jest aktywność plastyczna, taneczna oraz muzyczna.  Czytaj dalej >>

Integracja sensoryczna 

Poznając świat, opieramy się na informacjach dostarczanych nam przez nasze zmysły. Stymulacja układu przedsionkowego, proprioceptywnego oraz dotykowego przebiega poprzez dostarczenie owych wrażeń poprze dostęp do specjalistycznego sprzętu. Czytaj dalej >>

I wiele, wiele więcej

Informacje

„Bajkowa Wyspa”
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek,
Pruszyn Pieńki,
ul. Siedlecka 64
08-110 Siedlce
NIP 8212665056

Kontakt z nami

tel. : 531 133 556
bajkowa_wyspa@wp.pl

Zgłaszanie nieobecności dziecka

Poprzez aplikację
 
Nr kontaktowy do opiekunów:
kom.: 666 555 92
tel.: 25 643 09 12