Skip to content

NASZA MISJA

Najważniejszy obowiązek wobec dzieci, to dać im szczęście.

– Alen Baxton

Misja naszego przedszkola i żłobka

Naszą misją jest zapewnienie dziecku wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju.

Rozwój intelektualny

Troska o rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka

Sprawność fizyczna

Troska o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej dziecka i o jego zdrowie

Srodowisko

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt domowych

Unikanie zagrożeń

Nauka dzieci w rozumieniu i w unikaniu zagrożeń

Czynności intelektualne

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

Umiejętności społeczne

Rozwijanie umiejętności społecznych

Języki obce
i świadomość językowa

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej

Aktywność
i samodzielność

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 
i samodzielności

Sztuka i estetyka

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

Nasze podstawowe wartości

Sportowe wychowanie

Staramy się zaszczepić miłość do sportu już od najmłodszych lat

Troska o środowisko

Nauka poszanowania dla zwierząt oraz roślin, poprzez kreatywne projekty

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpiecznych oraz komfortowych warunków dla rozwoju dzieci

Kreatywna nauka

Realizacja ciekawych, autorskich, nowoczesnych projektów rozwijających dzieci

Zobacz jakie zajęcia prowadzimy

Zajęcia taneczne

Czym jest rytmika? Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową.

Zajęcia naukowe

W naszym przedszkolu często organizujemy zajęcia dydaktyczne, rozwijające Twoje dziecko w wielu dziedzinach.
Często chodzimy do zaprzyjaźnionych placówek, aby pozyskiwać nową wiedzę.

Logopedia dziecięca

Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają m.in. na celu: kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy, rozwijanie mowy oraz słuchu dziecka…

Ćwiczenia na basenie

W naszym przedszkolu zapewniamy oraz przeprowadzamy zajęcia na basenie. Uczymy na nich zachowania w wodzie, pływania oraz przestrzegania zasad panujących na obiektach wodnych.

Aktywność sportowa

Sport to zdrowie, a w Bajkowej Wyspie wiemy to najlepiej! Organizujemy zajęcia sportowe, różne pikniki sportowe oraz konkursy. W naszym przedszkolu Twoje dziecko na pewno nie będzię się nudzić.

WF i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Okres przedszkolny oraz wczesno przedszkolny to czas, w którym dzieci zdobywają cenne umiejętności czytania, pisania, samoobsługi, samodzielności oraz nawiązywania relacji, jak i kontaktu 
z rówieśnikami….

AdobeStock_278259310-removebg-preview

Zapisy

Bajkowa wyspa to miejsce w którym Twoje dziecko spędzi bajkowe dzieciństwo

Informacje

„Bajkowa Wyspa”
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek,
Pruszyn Pieńki,
ul. Siedlecka 64
08-110 Siedlce
NIP 8212665056

Kontakt z nami

tel. : 531 133 556
bajkowa_wyspa@wp.pl

Zgłaszanie nieobecności dziecka

Poprzez aplikację
 
Nr kontaktowy do opiekunów:
kom.: 666 555 92
tel.: 25 643 09 12