Skip to content

Bajkowa wyspa

Przedszkole położone jest pod lasem w pięknym, starannie przystosowanym do potrzeb dzieci budynku.

Przedszkole i żłobek przeznaczone jest na ok. 80-100 dzieci przedszkolnych i ok. 40 dzieci żłobkowych. 

Misja naszego przedszkola

Naszą misją jest zapewnienie dziecku wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju.

Rozwój intelektualny

Troska o rozwój intelektualny, społeczny
i emocjonalny dziecka

Sprawność fizyczna

Troska o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej dziecka i o jego zdrowie

Srodowisko

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

Unikanie zagrożeń

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

Czynności intelektualne

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

Umiejętności społeczne

Rozwijanie umiejętności społecznych

Języki obce
i świadomość językowa

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej

Aktywność
i samodzielność

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 
i samodzielności

Sztuka i estetyka

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

OFERTA

Żłobek

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci, które ukończyły 10 miesiąc życia. Dzieci będą miały możliwość korzystania z placu zabaw. Maluchy z naszego będą miały pierwszeństwo zapisu do Przedszkola “Bajkowa Wyspa”.

Przedszkole

Wierzymy, że dzięki naszym wysiłkom i Państwa wsparciu, dzieci opuszczające nasze przedszkole będą dobrze przygotowane do nauki szkolnej, będą radzić sobie w kontaktach z rówieśnikami oraz będą świadome własnej.

ZAJĘCIA

Zobacz jakie przeprowadzamy zajęcia w naszym przedszkolu

Rytmika

Czym jest rytmika? Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową.

Czytaj dalej >>

AdobeStock_227853083_Preview

Terapia ręki

Okres przedszkolny to czas, w którym dzieci zdobywają cenne umiejętności czytania, pisania, samoobsługi, samodzielności oraz nawiązywania relacji, jak i kontaktu 
z rówieśnikami….

Czytaj dalej >>

AdobeStock_227852929_Preview

Logopedia

Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają m.in. na celu: kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy, rozwijanie mowy oraz słuchu dziecka…

Czytaj dalej >>

AdobeStock_226592606_Preview

W naszym przeszkolu brak miejsca na nudę

WF i zajęcia korekcyjne 

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości.Czytaj dalej >>

Basen 

Nie ma to jak zabawy w wodzie! Radosne pluskanie to okazja do pokonania lęku przed wodą. Atrakcyjne i wartościowe ćwiczenia usprawniają mięśnie, oddech, prowadzą do zdobycia ważnej umiejętności.  Czytaj dalej >>

Zajęcia artystyczne 

Rysunek dziecka jest częścią jego duszy! Zaraz obok mowy oraz pisma, podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy dzieckiem, a drugim człowiekiem jest aktywność plastyczna, taneczna oraz muzyczna.  Czytaj dalej >>

Informacje

„Bajkowa Wyspa”
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek, 
Pruszyn Pieńki, 
ul. Siedlecka 64 
08-110 Siedlce

Kontakt z nami

tel. :503 912 871 
bajkowa_wyspa@wp.pl

Zgłaszanie nieobecności dziecka

kom.: 666 555 92 
tel.: 25 643 09 12

Informacje

„Bajkowa Wyspa”
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek,
Pruszyn Pieńki,
ul. Siedlecka 64
08-110 Siedlce
NIP 8212665056

Kontakt z nami

tel. : 531 133 556
bajkowa_wyspa@wp.pl

Zgłaszanie nieobecności dziecka

Poprzez aplikację
 
Nr kontaktowy do opiekunów:
kom.: 666 555 92
tel.: 25 643 09 12