Misja przedszkola

Misja naszego przedszkola i żłobka

Naszą misją jest zapewnienie dziecku wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju.

Rozwój intelektualny

Troska o rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka

Sprawność fizyczna

Troska o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej dziecka i o jego zdrowie

Srodowisko

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt domowych

Unikanie zagrożeń

Nauka dzieci w rozumieniu i w unikaniu zagrożeń

Czynności intelektualne

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

Umiejętności społeczne

Rozwijanie umiejętności społecznych

Języki obce
i świadomość językowa

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej

Aktywność
i samodzielność

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 
i samodzielności

Sztuka i estetyka

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne