Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne zapewniają dzieciom w głównej mierze...

Odkrywanie własnych możliwości twórczych i wrażliwości estetycznej.

Rysunek dziecka jest częścią i wyrazem swojej duszy i stanu mentalnego.

Obok bok mowy i pisma środkiem komunikacji,  jest również plastyka.

Wprowadzamy w sztukę i plastykę dzieci od najmłodszych lat.

Sztuka kształtuje postawy człowieka, ale jest też środkiem nauczania.

Plastyka oraz sztuka artystyczna jest bardzo istotna w rozwoju dziecka.

Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.

Wzbudzamy pośród dzieci kreatywność i pobudzamy wyobraźnie.

Nasze zajęcia artystyczne, zaszczepiają u dzieci kreatywność oraz estetykę.

Pomagamy w wyrażaniu własnych myśli, przeżyć, obserwacji i doświadczeń.

Wyrażanie w różnorodnych formach za pomocą różnej ekspresji plastycznej.

Zobacz zajęcia artystyczne