Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne są bardzo ważne dla kształtowania się dziecka.

Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej.

Twoje dziecko zacznie rozumieć to co starasz się mu wytłumaczyć.

Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych ludzi.

Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej.

Twoje dziecko nauczy się poprawnego używania słów oraz ich wypowiadania.

Ciekawe podejście do tematu kształtowania logopedycznego.

Zajęcia mają wpływ na zdolności logopedyczne dzieci oraz stylem wypowiedzi.

Kształtowanie umiejętności swobodnej wypowiedzi dziecka.

Dzięki efektywnemu ćwiczeniu Twoje dziecko nauczy się formułowania zdań.

Nauka języków obcych oraz nauka poprawnej polszczyzny.

Nauczymy Twoje dziecko języka angielskiego, posługiwania się j. polskim.

Zobacz zajęcia logopedyczne