Zajęcia rytmiki

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego.

Dzieci uwielbiają muzykę, a Bajkowa Wyspa organizuje najlepsze imprezy!

Nauka stylów muzycznych, melodyjnych

Dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

Autorska metoda nauki rytmiki, która zapewnia rewelacyjne wyniki.

Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach oraz więcej…

Efekty nauczania trafiające prosto w potrzeby dzieci.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność umysłową.

Prowadzimy ćwiczenia w rytm muzyki, uczące dzieci rytmiki.

Rozwijające dziecko pod względem muzycznym, spełniające potrzebę ruchu.

Zajęcia rytmiki bardzo efektywnie rozwijają nasze dzieci i niemowlęta.

Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę.

Zobacz zajęcia rytmiki